Calendrier cadres sorties EDSC13: https://doodle.com/poll/e5s6tfqf6huckwat

Calendrier cadres gymnase EDSC13: https://doodle.com/poll/sp8q3vgvp9ibr8h9

Techniques auto-secours en canyon: https://doodle.com/poll/r95dpcdn9q77nqrs

Bonne spéléo et bons canyons